Imprint | THE NAGA GROUP AG

REPREZENTOVÁNO

Yasin Sebastian Qureshi
Andreas Luecke
Benjamin Bilski

KONTAKT

E-Mail: info@naga.com
Domovská stránka: https://www.naga.com

REGISTRACE - VSTUP DO OBCHODNÍHO REGISTRU:

Registrační Číslo: 136811
Rejstříkový Soud: Hamburk
DPH: DE815592597

KAPITÁL - PŮVODNÍ NEBO ORIGINÁLNÍ KAPITÁL:

40,203,582 EUR

OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA OBSAH V SOULADU S 55 ABS. 2 RSTV:

Benjamin Bilski
Alexander Braune

INDIKACE ZDROJE PRO OBRAZY A GRAFIKY:

ODPOVĚDNOST

(1) ZODPOVĚDNOST PRO OBSAH:

Obsah našich stránek je vytvářen s maximální péčí. Nemůžeme nicméne zaručit přesnost tohoto obsahu, jeho celistvost či aktuálnost. V souladu se zákonnými ustanoveními jsme dále zodpovědni za náš vlastní obsah na těchto webových stránkách. V tomto kontextu si tě dovolujeme upozornit, že tudíž nemáme povinnost kontrolovat informace, které byly pouze převzaty nebo uloženy třetími stranami, nebo vyšetřovat okolnosti ukazující na nezákonnou činnost. Naše povinnost tyto informace odstranit nebo znemožnit jejich použití v rámci obecně platných předpisů tímto zůstává nedotčena v souladu s články 8 až 10 Telemediálního Zákona (TMG).

(2) ZODPOVĚDNOST ZA ODKAZY:

Odpovědnost za obsah externích odkazů (na webové stránky třetích stran) nesou výlučně provozovatelů odkazovaných stránek. Během propojení s jejich odkazy nebyla zřejmá žádná porušení. Pokud se dozvíme o jakémkoliv právním porušení, příslušný odkaz okamžitě odstraníme .

(3) AUTORSKÁ PRÁVA:

Naše webové stránky a jejich obsah podléhají německému autorskému zákonu. Není-li to výslovně povoleno zákonem (§ 44a a násl. Zákona o autorských právech), každá forma využívání, reprodukce nebo zpracování díla podléhající ochraně autorských práv na našich webových stránkách vyžaduje předchozí souhlas příslušného vlastníka práv. Jednotlivé reprodukce díla jsou povoleny pouze pro soukromé použití, takže nesmí sloužit přímo nebo nepřímo k výdělkům. Neoprávněné využití autorských děl je trestné (§ 106 zákona o autorských právech).