Privacy Policy | THE NAGA GROUP AG

2. Automatyczne gromadzenie danych dostępowych / plików dziennika serwera

Przy każdym wejściu na stronę internetową automatycznie gromadzimy serię danych technicznych, którymi są dane osobowe.

Są to:

  • Adres IP użytkownika

  • Nazwa odwiedzanej strony internetowej lub pliku

  • Data i godzina dostępu

  • Przesyłana ilość danych

  • Powiadomienie o udanym dostępie

  • Typ i wersja przeglądarki

  • System operacyjny użytkownika

  • Typ terminala użytkownika, w tym adres MAC

  • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona)

Dane te nie są łączone z innymi danymi osobowymi, które aktywnie przesyłasz w ramach witryny.

3. Co to jest adres IP

Każde urządzenie (np. Smartfon, tablet, komputer) podłączone do Internetu ma przydzielony adres IP. Którego adres IP jest zależny od rodzaju dostępu do Internetu, z którym urządzenie jest obecnie połączone z Internetem. Może to być adres IP przydzielony przez dostawcę Internetu, np. jeśli jesteś podłączony do Internetu z domu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Może to jednak być także adres IP przydzielony przez operatora sieci komórkowej lub adres IP dostawcy publicznych lub prywatnych bezprzewodowych sieci LAN lub innego portu dostępu do Internetu. W obecnie najczęściej spotykanej formie (IPv4) adres IP składa się z czterech bloków liczbowych. W większości przypadków, jako prywatny użytkownik nie użyjesz stałego adresu IP, ponieważ Twój dostawca tymczasowo przydzieli go Tobie (tak zwany dynamiczny adres IP). Zasadniczo jasny przydział danych użytkownika jest łatwiejszy dzięki spójnemu adresowi IP (tak zwany "statyczny adres IP"). Oprócz celu, jakim jest ściganie nieautoryzowanego dostępu do naszej oferty internetowej, nie używamy tych danych w odniesieniu do osób, ale tylko w celu anonimowej oceny, która z naszych stron internetowych jest preferowana, ile razy dziennie strona internetowa jest dostępna

4. Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka, która została użyta, są zapisywane na urządzeniu podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. W ten sposób poszczególne serwisy WWW mogą "rozpoznać" i "zapamiętać" Twoje ustawienia. Z jednej strony zapewnia to przyjazność stron internetowych, a tym samym użytkowników (na przykład przechowywanie danych logowania). Z drugiej strony pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania statystycznego wykorzystania witryny sieci Web i do wykorzystywania danych zebranych w ten sposób do celów analizy i reklamy.

Niektóre pliki cookie są automatycznie usuwane z urządzenia, gdy tylko ponownie opuścisz witrynę (tak zwany plik cookie sesji). Inne pliki cookie są przechowywane przez pewien okres, co nie przekracza dwóch lat w poszczególnych przypadkach (trwałe pliki cookie). Dodatkowo, ustawiamy tak zwane pliki cookie stron trzecich, które są zarządzane przez strony trzecie, w celu świadczenia określonych usług.

Możesz wpływać na używanie plików cookie. Większość przeglądarek udostępnia opcję ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia przechowywania plików cookie. Należy jednak pamiętać, że korzystanie i komfort użytkowania są ograniczone bez plików cookie.

5. Nawiązywanie kontaktu

Po skontaktowaniu się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila), dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia Twojego żądania i w przypadku dalszych pytań.

7. Zmiany, poprawki i aktualizacje

Na żądanie masz prawo do otrzymywania informacji o danych osobowych, które były przechowywane o Tobie w dowolnym momencie, bezpłatnie. Ponadto, masz prawo do poprawiania fałszywych danych oraz prawo do blokowania i usuwania Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim nie ma przeciwnego wymogu prawnego magazynowania lub regulowanej działalności pozwalającej nam przetwarzać dane. W tym celu możesz w dowolnej chwili skontaktować się z info@naga.com .

8. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania usług, o które prosisz lub do których wyraziłeś zgodę, o ile nie postanowiono inaczej w ustawie.

9. Strony trzecie i transfery międzynarodowe

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w The NAGA Group AG, a także stronom trzecim, ale tylko w celu uwzględnienia jakichkolwiek informacji lub próśb o wsparcie, które przesyłasz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. W tym celu i tylko w razie potrzeby Państwa dane osobowe mogą być również wysyłane, przechowywane i / lub wykorzystywane w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), który nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony jak EOG. Przekazując nam swoje dane osobowe, zgadzasz się na to.

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są bezpieczne i chronione zgodnie z naszymi obowiązkami i standardami prawnymi. Jeśli nie jest to możliwe, na przykład dlatego, że zgodnie z prawem wymagane jest ujawnienie danych, zapewniamy, że udostępnianie danych jest zgodne z prawem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszych standardów i zabezpieczeń międzynarodowych przelewów, skontaktuj się z nami pod adresem info@naga.com .

10. Prawo dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych

Na żądanie, masz prawo do otrzymywania informacji o danych osobowych, które przechowujemy o Tobie w dowolnym momencie, bezpłatnie. Ponadto masz prawo do poprawiania fałszywych danych oraz prawo do usuwania danych osobowych w zakresie, w jakim nie ma przeciwnego wymogu prawnego przechowywania lub działalności regulowanej, co pozwala nam przetwarzać dane.

Ponadto masz prawo poprosić nas o zwrot danych, które nam dostarczyłeś (prawo do przenoszenia danych). Na żądanie przekazujemy te dane innej osobie trzeciej. Masz prawo do otrzymania danych w standardowym formacie pliku.

11. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych

W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorującego ochronę danych.